share

Lūdzu, uzgaidi! Lejupielādējam datus...

Norādi darbības, ko pēdējā gada laikā veici brīvprātīgi un bez samaksas
Norādi, ko no nosauktā pēdējā gada laikā darīji, lai risinātu vai ietekmētu sabiedrībai nozīmīgus jautājumus
  • Skaidrojums:

Tavs individuālais sabiedrības līdzdalības indekss ir , kas apzīmē līdzdalības intensitāti.

Līdzdalības indekss reģionos

Līdzdalības indekss dzimuma dalījumā

Līdzdalības indekss vecuma grupās

Līdzdalības indekss pa izglītības pakāpēm

Aptaujā tika novērtēta Tava individuālā pilsoniskā līdzdalība sabiedriskajos procesos ar mērķi pozitīvi ietekmēt savu un līdzcilvēku dzīvi. Līdzdalības indekss norāda uz iedzīvotāju iesaisti 11 līdzdalības formās, kā arī uz šīs iesaistes intensitāti.

Aizvērt aptauju