• Vēlēšanas

  Vēlēšanas ir demokrātisks pasākumu un darbību kopums, kurā vēlētāji veic politisko izvēli, atdodot balsi par sev tīkamu kandidātu vai par partiju, kura vēlas nonākt pie varas.
 • Biedrošanās

  Dalība nevalstiskā organizācijā (biedrībā, nodibinājumā) vai nereģistrētā interešu grupā kā biedram, brīvprātīgajam darbiniekam vai aktīvistam.
 • Brīvprātīgais darbs

  Brīvprātīgais darbs ir laika un prasmju ziedošana sabiedriski lietderīgiem mērķiem.
 • Kampaņu aktīvisms

  Kampaņu aktīvisms ir dalība kampaņās, demonstrācijās, piketos un mītiņos vai arī to organizēšana, lai sasniegtu sabiedriski nozīmīgu mērķi.
 • Atbalsta darbība

  Atbalsta darbība izpaužas kā dalība atbalsta pasākumu un palīdzības organizēšanā, kā arī sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā, balsojot referendumā un piedaloties parakstu vākšanā un interneta balsojumos.
 • Iesaistīšanās vietējā pārvaldē

  Dalība dažādās padomēs, komitejās, komisijās, valdēs (piemēram, skolas vecāku padomē, skolēnu vai studentu pašpārvaldē, draudzes padomē, iedzīvotāju rīcības komitejās u.tml.).
 • Sabiedriski derīgas aktivitātes

  Ikviena aktivitāte, kas sniedz labumu citiem un sabiedrībai kopumā: piedalīšanās talkās, dzīvesvietas sakārtošana un drošības uzturēšana, nesavtīga palīdzības sniegšana līdzcilvēkiem (kaimiņiem, svešiniekiem), brīvprātīga pasākumu organizēšana (pagalmā, pagastā, pilsētā).
 • Interešu lobēšana

  Interešu lobēšana ir brīvprātīga un neatalgota tikšanās, telefoniska un elektroniska saziņa ar valsts un pašvaldību ierēdņiem, darbiniekiem, amatpersonām un politiķiem, kā arī ziņojumu un ieteikumu rakstīšana, lai ietekmētu sabiedriski nozīmīgu lēmumu pieņemšanu.
 • Ziedojumi

  Naudas vai lietu ziedošana bez savtīga aprēķina sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai vai līdzcilvēku vajadzību apmierināšanai.
 • Ētiskā patērniecība

  Ētiskā patērniecība ir tādu produktu un pakalpojumu pirkšana un lietošana, kuri radīti, ievērojot ētiskus un vidi saudzējošus principus. Ētikas principi: preču ražošanā un tirdzniecībā nav paverdzināti un ekspluatēti cilvēki un nav nežēlīgi mocīti un nogalināti dzīvnieki. Vidi saudzējošs princips: preces ražošana un lietošana rada pēc iespējas mazāku kaitējumu videi.
 • Iesaistīšanās publiskā diskusijā

  Viedokļa izteikšana internetā, ar televīzijas, radio un preses starpniecību, piedalīšanās publiskajās apspriedēs sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā.