Aptaujas mērķis ir novērtēt Latvijas iedzīvotāju pašu ierosinātu, organizētu un pārvaldītu līdzdalību ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos ar mērķi pozitīvi ietekmēt savu dzīvi. Sabiedrības līdzdalību var īstenot, darbojoties gan nevalstiskajās organizācijās un interešu grupās, gan individuāli – patstāvīgi darot lietas, kas sniedz nozīmīgu labumu citiem vai sabiedrībai kopumā. Aptaujā tiek novērtēta individuālā pilsoniskā līdzdalība. Iedzīvotāju individuālās pilsoniskās līdzdalības novērtējumu skaitliski ataino līdzdalības indekss. Līdzdalības indekss norāda uz iedzīvotāju iesaisti 11 līdzdalības formās, kā arī uz šīs iesaistes intensitāti. Jo dažādākās līdzdalības formās iedzīvotājs iesaistās un jo lielāka ir iesaistes intensitāte (iedzīvotājs ne tikai piedalās un dara, bet arī pats ierosina un organizē līdzdalības aktivitātes), jo augstāks ir iedzīvotāja individuālās pilsoniskās līdzdalības indekss.

Par augstu sabiedrības līdzdalību var runāt, ja pēc iespējas vairāk dažāda dzimuma, vecuma un izglītības iedzīvotāju no dažādām dzīvesvietām ir pilsoniski aktīvi, t.i., paši savas brīvas gribas dēļ ierosina, organizē un īsteno daudzveidīgas darbības, kas sniedz sabiedrībai kopēju labumu. Latvijas sabiedrības līdzdalības indeksu aprēķina, summējot aptaujas respondentu (iedzīvotāju) individuālās līdzdalības indeksus un summu izdalot ar respondentu skaitu.

Aptauju un līdzdalības indeksu izstrādāja biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”. Tās izstrādi finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds, Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments un Norvēģijas finanšu instruments. Aptaujas elektroniskās platformas izstrāde veikta SIA G4E Software Solutions. Platformas izstrādi atbalstīja Microsoft Latvia.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.gov.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Sākt aptauju